تاريخ : چهارشنبه نهم بهمن 1392 | 23:41 | نویسنده : مهدی قدیانی
چهره خوانی : چـهره خـوانـی به این مـعـنـا است که شما فـقــط با با نگاه کردن به صورت اشخاص پی بـه خـصـوصـیات اخلاقی و شخصیتی او ببرید.ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه نهم بهمن 1392 | 23:37 | نویسنده : مهدی قدیانی
تاريخ : چهارشنبه نهم بهمن 1392 | 23:7 | نویسنده : مهدی قدیانی
تاريخ : چهارشنبه نهم بهمن 1392 | 22:54 | نویسنده : مهدی قدیانی

مردان به شدت از اینگونه آرایش کردن زنان متنفرند

برخی خانمها برای آن که نزد همسراشان زیباتر شوند، گاهی اشتباهاً آرایشهایی می‌کنند که برعکس، شوهرشان را از خود دور می‌سازند.

مردان به شدت از اینگونه آرایش کردن زنان متنفرند

برخی خانمها برای آن که نزد همسراشان زیباتر شوند، گاهی اشتباهاً آرایشهایی می‌کنند که برعکس، شوهرشان را از خود دور می‌سازند. اگر شما هم در آرایشتان این اشتباهات را انجام دهید، بسیاری از مردان اطرافتان از شما منزجر خواهند شد.ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه نهم بهمن 1392 | 20:0 | نویسنده : مهدی قدیانی
تاريخ : چهارشنبه نهم بهمن 1392 | 19:48 | نویسنده : مهدی قدیانی
تاريخ : چهارشنبه نهم بهمن 1392 | 19:29 | نویسنده : مهدی قدیانی
تاريخ : چهارشنبه نهم بهمن 1392 | 19:25 | نویسنده : مهدی قدیانی